سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی ثانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مصطفی مصطفوی – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
احمد محسنی –

چکیده:

پسته Pistacia vera l. گیاهی ارزشمند است که ازدیرباز درایران کشت میشده و درجنگلها نوع وحشی آن بصورت خودرو وجوددارد باتوجه به اینکه سهم تولید پسته ایران دربازارهای جهانی به علت باغداری سنتی درحال کاهش است یافتن راهکاری جهت رفع این مشکل اهمیت دارد ازانجا که کاشت این گیاه بصورت بذری بوده و سپس مبادرت به پیوند برروی آن میشود لذا استفاده ازتیماری جهت تولید نهال یکنواخت ازاهمیت بالایی برخوردار است بدین منظور دراین تحقیق اثراسید هیومیک به عنوان یک ترکیب آلی که دارای اثرات بیولوژیک مثبت درگیاهان می باشد درقالب طرح فاکتوریل کاملا تصادفی با غلظت های شامل صفرو۳۶و۵۴و۷۲میلیگرم درلیتر برجوانه زنی پسته های بنه Pistacia mutica) وبادامی Pistacia badami) مورد ارزیابی قرارگرفت