سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نکیسا قبادی – دانشجوی کارشناسی
سیدفواد موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد
منصور کاظمی مقدم – استاددانشگاه مالک اشتر
تورج محمدی – استاددانشگاه علم و صنعت

چکیده:

امروزه استفاده ازغشاهای سرامیکی بهدلیل مقاومت شیمیایی و حرارتی بالا و تمایل کمتر به گرفتگی و مسدود شدن و همچنین امکان رسیدن به جداسازی بهتر با صرف انرژی کمتر درحال افزایش است درانی کاراثر درصد آلومینا نسبت به کائولن ۴۰و۶۰و۸۰ درصد دمای زینترینگ ۹۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۱۰۰ ، C ° ۱۲۰۰ و فشارپرس هیدرولیک ۱۰۰و۲۰۰bar و تاثیر این پارامترها برفلاکس تراویده ازغشا و درصد تخلخل ایجاد شده جهت ساخت میکروفیلترآلومینا سیلیکات بااستحکام مناسب ازطریق واکنش پخت مورد بررسی قرارگرفت برای افزایش تخلخل و فلاکس تراوشی غشا از پلی اتیلن گلیکول به مقدار ۳ درصد وزنی استفاده شده است نتایج حاصل از این تحقیق نشانمیدهد که غشاهای کلسینه شده دردمای ۱۲۰۰درجه با آلفا آلومینای ۶۰درصد و فشارپرس هیدرولیک ۲۰۰bar دارای استحکام مناسب بوده کهدراین شرایط تخلخل غشا ۴۱درصد و فلاکس تراوشی آب مقطر معادل ۷۴۶/۸hr Kg / m2 میباشد.