سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالرسول ذاکرین –
عبدالحسین ابوطالبی –
محمدرضا صفی زاده –

چکیده:

به منظور بررسی اثر عصاره گیاهان دارویی و گل رس برفاکتورهای کمی پس از برداشت پرتقال ناولاین آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با ۸ تیمار و ۴ تکرار برای هر تیمار به اجرا درآمد تیمارها شامل تیمار شاهد بدون تیمار و ضدعفونی ضدعفونی زخم زنی بدون قارچه با ضدعفونی زخم زنی یا قارچ و ضدعفونی کننده تیمار با گل رس رزماری با غلظت ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ پی پی ام و عصاره اسپند بودند کهمیوه ها در دو شرایط انبار سرد و معمولی به مدت ۳ ماه نگهداری شدند. فاکتورهای کمی مورد بررسی شامل نسبت پوست به گوشت درصدپوسیدگی و درصدکاهش وزن بودند نتایج نشان داد که کلیه خصوصیات کمی پرتقال درخلال انبار داری دچار تغییر شده لیکن میزان این تغییرات بسته به نوع یمار متفاوت بودند دربین فاکتورهای اندازه گیری شده نوع انبار بر نسبت پوست به گوشت درصد کاهش وزن و میزان پوسیدگی تاثیر معنی داری داشت.