سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب عالیشاه ارات بنی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
لیلا نوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاددامغان
عبدالرضا محمدی نافچی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاددامغان

چکیده:

تمایل به استفاده ازبسته بندیهای زیست سازگار ازجمله پوشش ها و فیلم های خوراکی به دلیل دارا بودن موادطبیعی قابلیت تجدیدپذیری و عدم ایجاد آلودگیهای زیست محیطی روزبروز درحال افزایش است هدف ازاین مطالعه بررسی امکان تهیه فیلمهای تخریب پذیر از نشاسته کاساوا ترکیب شده با عصاره پونه کوهی جهت استفاده دربسته بندی موادغذایی به جای کاربرد اولیه موادشیمیایی غیرقابل تجزیه و بازیافت می باشد بدین منظور عصاره پونه کوهی درغلظت ها۱۵و۲۵درصد و ۳۵درصد و پلاستی سایزر ۴۰درصد به نشاسته کاساوا اضافه شد دراینمطالعه آزمونهای فیزیکی و شیمیایی نظیر میزان جذب آب WAC عبوردهی نسبت به بخار آب WVP و حلالیت دراب فیلم هاموردب ررسی قرارگرفت