سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه فرهمند – کارشناس ارشد میکروبیولوژی

چکیده:

ترکیبات ضدمیکروبی با منبع گیاهی دارای قابلیت درمانی بیشماری هستند دراین مطالعه خصوصیات ضدمیکروبی عصاره متانولی دانه خارمریمSilybum marianum بصورت invitro مورد مطالعه قرارگرفت دراین بررسی گیاه خارمریم با منشا مجارستانی درخرداد و تیرماه سال ۸۶ از ارتفاعات شهر اهواز جمع آوری گردید این مطالعه درآزمایشگاه دانشگاه تهران شمال درسال ۸۶ انجام گردید پس از اثردادن گیاه با پترلئوم اتر جهت روغن گیری و مجاور کردن با متانول برای استخراج Silymarin و تهیه رقت فعالیت ضدمیکروبی عصاره این گیاه علیه ۷ گونه باکتریایی به روشهای سنجش انتشار دیسک Disk Diffusion انتشار چاهک Well Diffusion پورپلیت به روش کشت سفره ای مورد ارزیابی قرارگرفت بررسی ها نشان داد که عصاره متانولی گیاه خار مریم دارای اثر ضدباکتریایی روی Bacillus cereus , Bacillus anthracis,Strep pyogenes, بوده ولی روی Enterococci faecalis,Pseudomonads aeruginosa,Escherichia coli,Staphilococcus aureus اثری نداشت این بررسی ها نشان داد که عصاره متانولی خارمریم حاوی مواد آنتی سپتیک با اثرات ضدباکتریایی است.