سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کاظم پریور – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری
نسیم حیاتی رودباری – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
وحیده اسدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علیرضا خلعتبری – دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده:

لوسمی پرومیلوسیتیک حادAcute Promyelocytic Leukemia= APL یکی از انواع لوسمی های حاد میب اشد که با جابجایی کروموزومی ۱۷و۱۵ T و تجمع پرومیلوسیت های نئوپلاستیک که درتبدیل شدن به سلولهای بالغ ناتوانند شناخته میش ود امروزه تمایل به استفاده از گیاهان دارویی جهت تحقیق و کاربرد کلینیکی دردرمان سرطان ها رو به افزایش است گیاه دارچین با نام علمی Cinnamomum zelanicum درختچه ای از راسته اورالس aurales تیره برگ بوهاLauraceae ازجنس دارچین هاCinnamomum می باشد بررسی ها نشان داده شده که دارچین گیاهان دارویی سنتی و خوراکی دارای اثرات ضدتکثیری برروی سلولهای توموری است دراین راستا اولین مرحله تحقیقاتی ارزیابی اثرکشندگی عصاره دارچین برروی سلولهای سرطانی است این مطالعه به منظور تعیین اثرات عصاره آبی دارچین برروی سلولهای ۶۰-HL به عنوان مدل لوسمی حاد پرومیلوسیتی طراحی گردیده است