سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی پروری – کارشناس ارشد سازه
بهرخ حسینی هاشمی – دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
عبدالرضا سروقد مقدم – استادیار ورئیس پژوهشکده مهندسی سازه

چکیده:

تحلیل سازه درمهندسی زلزله به دلایلی از جمله دینامیکی و معمولا غیرخطی بودن مساله پیچیده بودن سیستم سازه ایی و تصادفی بودن اطلاعات ورودی یک امر مشکل است استفاده ازتحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی راه حل منطقی برای حل این مشکل است اما انجام آن برای طراحی سازه های معمول کاربردی نیست و برای سازه های مهم استفاده می شود استفاده از تحلیل های غیرخطی ساده شده مانند تحلیل استاتیکی غیرخطی راه حل منطقی برای تحلیل و شناخت عملکرد سازه می باشد دراین مقاله ۴ نوع قاب خمشی ویژه و معمولی فولادی با تراز ارتفاعی ۳و۶و۹و۱۲ طبقه استفاده شده است و هریک از سیستم ها تحت آنالیز غیرخطی استاتیکی قرارگرفته و رفتار غیرخطی آن ها از جمله توزیع مفاصل پلاستیک و نمودار برش پایه تغییر مکان بام را درنقطه تغییر مکان هدف برای انواع خاک ها درهر دو سیستم بررسی شده است همچنین طیف طرح استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش سوم با طیف طرح UBC درمحاسبه تغییر مکان هدف با هم مقایسه شده و رفتار غیرخطی قاب ها نظیر توزیع مفاصل پلاستیک و تغییر مکان نسبی سازه ها که از اهمیت زیادتری دربررسی و مطالعه رفتار غیرخطی دینامیکی سازه ها دربرابر زلزله برخوردار هستند مورد ارزیابی قرارگرفت