سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

راضیه خاکساری حداد – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی
هادی پاسدارشهری – دانشجوی دکتری
قاسم حیدری نژاد – استاددانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله تاثیر تغییر ضریب اسماگورینسکی برمدل سازی آتش استخری بزرگ مقیاس درمحیط بازباروش شبیه سازی گردابههای بزرگ LES مورد مطالعه قرارگرفته اهست شبیه سازی برای آتش استخری متان با حرارت آزاد شده ۳/۴۶ مگاوات و شاردبی سوخت ۰/۰۶۶ کیلوگرم برمتر مکعب ثانیه که قابل مقایسه با نرخ سوختن آتش استخری بزرگ مقیاس است صورت گرفته است محیط حل مساله دارای طول و عرض ۳متر و ارتفاع ۴متر می باشد براساس مدل کسرمخلوط و واکنش تک مرحله ای برای سوخت مورد نظر تغییرات سرعت متوسط عمودی افقی و پارامترهای توربولانسی برمبنای تغییرات ضریب اسماگورینسکی محاسبه و با مقادیر تجربی مقایسه شده است