سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرستو رضایی – کارشناسی ارشد میکروبیولوژی دانشگاه الزهرا س
روحا کسری کرمانشاهی – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده:

نانوذرات به عنوان نسل جدیدی از مواد ضدمیکروبی کاربرد فراوانی دارد از آنجا که کنترل باکتری ها مخصوصا باکتریهای بیماریزا درمواد غذایی ازاهمیت خاصی برخوردار است لذا راه هایی جهت کنترل آنها درمواد غذایی ضروری می باشد لیستریا منوسیتوژنز و استافیلوکوکوس اورئوس از باکتریهای بیماریزا با منشا غذایی بسیار رایج با بیماریهای قابل توجه هستند هدف ازاین مطالعه بررسی اثر ضدمیکروبی نانوذره TiO2 برعلیه این دو باکتری بیماریزا برای بدست آوردن غلظت مناسب آن جهت استفاده در بسته بندی های ضدباکتریایی مواد غذایی می باشد.