سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمصطفی حسنی گنگرج –
مجتبی فاضلی – کارشناس ارشدتهران- خیابان آزادی- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مکانیک
روح الله طهماسبی – کارشناس ارشد
محمدحسین حلاج – کارشناس ارشد

چکیده:

در کار حاضر ایجاد تنشهای پسماند در جوشکاری دیسک توربین با استفاده از روش اجزا محدود بررسی میشود. انگیزهی بررسی پیشرو شکستهای غیرمنتظرهای است که در جوشکاری دیسک توربین گزارش شده است و هدف آن انتخاب بهینه شکل شیار و ماده پرکننده از بین گزینههای موجود میباشد شکلهای مرسوم شیارV شکل وU شکل در کار حاضر بررسی شده است. به علاوه، اثر تغییر مادهی پرکننده بر تنشپسماند جوشکاری نیز مطالعه شده است. نتایج نشان میدهد انتخاب بهینهی شکل شیار و مادهی پرکننده میتواند به مقدار قابل توجهی از میزان تنش پسماند ناشی از جوشکاری بکاهد