سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس آقاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهند سی عمران
محمد رکاب اسلامی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درتوسعهآیین نامه های جدید درکشورهای غربی خصوصا آمریکا و کانادا مقررات طراحی لرزه ای اساسا مورد بازنگری قرارگرفتند یکی از عمده ترین تغییرات که پیامدهای کلانی خواهد داشت بکارگیری زلزله با دوره تناوب ۲۴۷۵ سال زلزله ای با ۲درصد احتمالرخ دادن در۵۰ سال به جای استفاده اززلزله با دوره تناوب متوسط ۴۷۵ سال زلزله ای با ۱۰ درصد احتمال رخ دادن در۵۰ سال درطراحی ساختمان ها می باشد دراین مقاله تاثیر طراحی براساس زلزله ۲۴۷۵ ساله را برمیزان خسارت وارده برشهرها و بطور موردی شهرونکوور بررسی می کنیم مبنای تعیین خسارت نیز گزارشات FEMA و … دراین باره می باشد.