سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود قریب خانی – دانشجویان رشته مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه
پویا محمدی –
حبیب محمدزاده –
قربان پیری زاده –

چکیده:

در این تحقیق، به بررسی تأثیر سرعت حرکت و فشار باد تایر بر روی نیروی وارده بر آن در اثر حرکت از روی موانع سخت با ارتفاعهای مختلف پرداخته شده است. آزمایشها در محیط یک سویل بین و بواسطه ی ایجاد سرعتهایمختلف حرکت برای یک آزمونگر تک چرخ به انجام رسیده است. سرعت پیشروی اثر معنی داری را بر روی نیروی مقاومت به وجود آمده در جلوی چرخ داشته است تأثیر ارتفاع مانع هم اثر مشابهی را نشان داده است. حداکثر نیرویوارده بر چرخ در فشارهای باد پایین تر تایر کاهش یافته است