سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نرجس سالاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید گلیان –
احمد احمدی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

چک دمها سدهای کوچک با سازه های بسیار ساده و نسبتا کم هزینه هستند که به دلیل عدم نیاز به مصالح و یا تکنولوژی خاص برای ساخت برای کنترل رسوب و مهار سیل کاربرد فراوانی دارند دراین تحقیق اثر استفاده از چک دم درکاهش دبی اوج و افزایش رسیدن به دبی اوج درحوضه آبریز کن با مساحت تقریبی ۲۵۰ کیلومتر مربع درشمال غرب تهران بررسی می شود این حوضه آبریز با توجه به نزدیکی به شهر تهران و وجود مراکز تفریحی و زیارتی از حساسیت زیادی برخوردار بوده و بنابراین ضرورت انجام اقدامات مناسب برای کاهش خسارت سیل درآن نمایان می باشد با استفاده از مدلسازی هیدرولوژیکی اثر ساخت چک دمها درمشخصات سیل درسه سناریوی مختلف بررسی شد درسناریوی اول شیب سرشاخه پس از ساخت چکدم به نصف شیب اولیه و درسناریوهای دوم و سوم نیز شیب ثانویه به ترتیب به یکدهم و یکصدم شیب اولیه کاهش یافت نتایج مدلسازی هیدرولوژیکی منطقه نشان دادند که درسناریوی اول ساخت چک دم تاثیری درکاهش دبی اوج و افزایش زمان رسیدن به اوج ندارد.