سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محتشم محبی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
نوید عالش نبی دوست – دانشجویان کارشناسی ارشد زلزله
داود ولی نژاد –

چکیده:

استفاده ازسیستم های کنترل یکی از راه های مناسب برای مقابله با نیروی زلزله می باشد که دراین بین طراحی مناسب این گونه ازسیستم ها موجب عملکرد بهتر این سیست مها درمقابل نیروی زلزله خواهد بود باتوجه به اینکه عملکرد سیستم های کنترل سازه ها به خصوص سیستم های کنترل غیرفعال بهنوع رکورد ورودی برای طراحی وتحلیل این سیستم ها وابسته می باشد لذا دراین پژوهش به بررسی اثررکورد زلزله برپارامترهای بهینه میراگر جرمی تنظیم شده چندگانه غیرفعال MTMD پرداخته خواهد شد دراین تحقیق ازالگوریتم ژنتیک GA استفاده شده است برای بررسی این موضوع سازه ۱۰طبقه برشی انتخاب شده و برای ۱۰ رکورد زلزله ازمنطقه کالیفرنیا برای دو درصد جرمی مختلف به طراحی بهینه مکانیزم MTMD پرداخته شده است.