سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدصادق میرطالبی – دانشجوی کارشناس ارشد هوافضا
محسن طالب پور – محقق مرکز آیرودینامیک قد
محمدرضا حیدری – دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

هدف از این گزارش محاسبه و تحلیل ضرایب آئرودینامیکی حول یک مدل موشککروز با استفاده ازنتایج بدست آمده از تستهای تونل باد دانشگاه امام حسین ع میب اشد ابتدا نحوه پرواز و تاریخچه موشک کروز بطور خلاصه توضیح داده شده سپس در مورد ویژگیهای ایرودینامیکی و پیکربندی مدل موشک بحث گردیده است مدلم ورد نظر شامل دو بالک روی بدنه و چهارتا بالک در عقب است که بالکهای عقب کنترلی هستند درهر تست بالکهای عقب در زوایای مختلف قرار می گیرند و تست در زوایای حمله ۶-تا ۱۸ درجه و اعدادماخ ۰/۵ و ۰/۷ انجام شده است دربخشهای بعدی براساس مشخصات هندسی مدلموشک و روابط ریاضی حاکم ضرایب ایرودینامیکی و کنترلی محاسبه و نمودارهای مربوطه به ان رسم شده است دراینمقاله نتایج نهایی بصورت نمودار رسم گردیده و اثرات آن برروی رفتار موشک در حالت پروازی پیش بینی و مورد تحلیل قرارمیگیرد.