سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طاهره مختاری – دانشجویان کارشناسی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
امین باقری –
سیدسعید حسین زاده –

چکیده:

آویشن Thymus vulgaris L یکی ازگیاهان تیره نعناعیان است که بصورت بوته های پرپشت دردامنه های خشک و بین تخته سنگهای نواحی مختلف مدیترانه ازجمله درکشورهای فرانسه پرتغال اسپانیا ایتالیا و یونان می روید این گیاه درنواحی نیمه خشک زلاندنو به میزان چندین هزارهکتار بصورت خودرو وجود دارد آویشن همه ساله درسطح وسیعی از کشورهایاسپانیا آلمان فرانسه پرتغال آمریکا چک اسلواک ، مجارستان و شمال آفریقا کشت میشود درایران نیز سطح زیربرای بررسی نقش رژیمهای مختلف آبیاری و تنش برعملکرد و اجزا عملکرد بابونه سه رژیم آبیاری ۷و۱۰و۱۴ روز مورد استفاده قرارگرفت ازمایش درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد این مطالعه درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهیدهاشمی نژاد مشهد درسال ۱۳۹۰ انجام گرفت ارتفاع بوته تعدادگل وزن ترگل و عملکرد بذر با فواصل یک هفته ای ازاردیبهشت تاپایان دوره زایشی گیاه اندازه گیری شدند.