سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش باستانی اله آبادی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران
عبدالرسول تلوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اهواز
مجید حسینی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

بررسی میزان مشارکت زیرحوضه های مختلف یک آبخیز درتعیین دبی و حجم سیلاب و تاثیر آن برخروجی حوضه های آبخیز یکی از مهمترین اقدامات برای مدیریت حوضه های آبخیز به شمار میرود که درحوضه های شهری توجه کمتری به آن شده است دراین مطالعه به بررسی اثرسیلاب حوضه های بالا دست شهرکرج پرداخته شده است جهت شبیه سازی آبدهی و سیلاب حوضه های مشرف به شهر از مدل SWAT2009 استفاده شد این نرم افزار با قابلیت اتصال به ساماندهی اطلاعات جغرافیایی Gis و دقت مناسبی درمحاسبات حوضه دارد با انجام محاسبات فیزیوگرافی حوضه و تعیین زیرحوضه ها محل خروجی رواناب از بالا دست شهر مشخص گردید و سپس رواناب حاصل از مدلسازی در SWAT2009 بدست آمد و مورد بررسی قرارگرفت