سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

معصومه پرتو – دانشگاه شهرکرد
محمدسعید حیدرنژاد –

چکیده:

رشدونمو همه ی موجودات زنده ازجمله ماهیان تحت تاثیر عوامل داخلی ژنتیکی و خارجی محیطی و تغذیه ای قرارمیگیرد تاثیرنوربرشد فیزیولوژی رفتار و تولید مثل ماهیان مختلف باهم متفاوت است طیف نور بررفتارهای تغذیه ای ماهیان اثرگذاشته و میزان جذب غذا Food intake را تغییر میدهد این مطالعه درجهت بررسی تاثیر رنگهای اصلی نورسفید زردقرمز آبی برمیزان رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان درشرایط آزمایشگاه ی انجام گرفت ماهیان با میانگین وزن ۵/۴۴±۲۲/۵۵گرم به مدت ۴۸روز درزیرنورسفید طیف کامل به عنوان کنترل نورقرمز ۶۰۵nm نورزرد ۵۴۰nm و نورابی ۴۵۰nm دراکواریوم های شیشه ای ۳۰×۳۰×۸۰ cm و دوره نوری ۱۲L:12D قرارگرفتند. عومال رشد ازجمله وزن بدن طول کلی بدن فاکتور وضعیت Condition factor و سرعت رشد مخصوص SGR درماهی هایی که زیرنور زرد پرورش یافته بوند بیش ازسایر ماهی هایی که درزیرسایرنورها پرورش یافتن بود.