سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شیوا حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

یکی ازمسائلی که امروزه بسیار مورد توجه قرارگرفته بحث آلاینده های زیست محیطی بویژه آلاینده های هوا می باشد ذرات خروجی خودروهای دیزلی به عنوان یکی از آلاینده های هوا به مشکلی جهانی و جدی تبدیل شده است با توجه به توسعه آلودگیهای زیست محیطی درایران شناخت جنبه های مختلف اثرذرات خروجی خودروهای دیزلی برموجودات زنده می تواند درجهت شناخت و کاهش اثرات سوء این پدیده برمحیط زیست موثر باشد آنالیز شیمیایی ذرات خروجی خودروهای دیزل نشان داد این ذرات ترکیبی از گازها بخار فلزات سنگین ترکیبات شیمیایی به ویژه هیدروکربن های آ روماتیک می باشد که به اشکال گوناگون اثرات نامطلوبی برسلامت و حیات انسان و سایرموجودات زنده می گذارند طبق تحقیقات انجام شده دردهه های اخیر نشان داده از مهمترین اثرات این ذرات افزایش بیماریهای آلرژیک التهاب تنفسی و ریوی آسم بیماریهای قلبی و عروقی تحریک سیستم ایمنی و افزیاش سطح آ نتی بادی gG,IgE جهش زدایی افزایش سطح حذف DNA بویژه درمراحل شکل گیری لایه های جنینی اثربراسپرماتوژنز و کاهش قدرت تولید مثلی سرطان زایی و افزایش سرطان خود کبد وریه و مهار فعالیت اکسیدازی سیتوکروم P450 می باشد.