سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سجاد عباسی دهبیدی – دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی مکانیک
امید ابوعلی –

چکیده:

دراین مقاله مکانیزم خودتنظیمی جریان درشریان میانی ازدایره ویلیس مدلسازی شده است خون به صورت سیال نیوتنی و تراکم ناپذیر مدل شده است ابتدا شریان بصورت صلب مدلسازی شده است ونتایج حاصله با پژوهشهای پیشین مقایسه شده است پس از اطمینان از صحت حل عددی تاثیرات متقابل جریان خون و دیواره شریان خون بررسی شده است شرط خودتنظیمی جریان خون برای هر دو مدل صلب و الاستیک مقایسه شده اند.