سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسماعیل کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشنی های کشاورزی
باقر عمادی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
محبت محبی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین عباسپورفرد –

چکیده:

مکانیزه نمودن عملیات فراوری محصولات کشاورزی من جمله خشک کردن بمنظور افزایش کیفیت و کمیت محصول نهایی همواره مورد توجه مدیران صنایع کشاورزی بوده است روش خشک کردن تحت خلا بعنوان یک فناوری جدید و کارا برای رسیدن به حداکثر بهره وری می تواند بکارگرفته شوددراین تحقیق روش خشک کردن تحت خلا برای تولید برگه های کیوی واریته هایوارد مطالعه شد بدین منظور تاثیر فاکتور خلا درسه سطح ۱۰و۲۰و۳۰ کیلوپاسکال مطلق و دردمای ثابت ۶۰درجه سانتیگراد برخاصیت آبگیری مجدد برگه های کیوی مورد بررسی قرارگرفت رطوبت نهایی برگه های کیوی ۲۱ درصد بود نتایج آزمایشها نشان داد که فاکتور خلا برزمان خشک شدن و خاصیت آبگیری مجدد موثر است بهترین نتیجه با بکارگیری خلا ۳۰ کیلوپاسکال بدست آمد که میزان ابگیری مجدد آن معادل ۳۴ درصد بود.