سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس سقایی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سپیده صاحبی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

فرایند اندازه گیری معمولا با خطا همراه است خطای اندازه گیری موجب اختلاف میان مقدار حقیقی و مشاهده شدهی یک مشخصه کیفی میگردد و برعملکرد نمودارهای کنترل اثرگذاشته و توانایی آنها را درتشخیص تغییر درفرایند با مشکل همراه می سازد دربرخی فرایندها یک مشخصه کیفی بصورت تابع بیان می شود که به آن پروفایل گویند دردهه اخیر پروفایل ها و روشهای پایش آن ها مورد توجه محققان کنترل کیفیت آماری قرارگرفته است تاثیر خطای اندازه گیری برنمودارها یکنترل مختلف و پارامترهای آن مورد بررسی قرارگرفته است با این وجود اطلاعات اندکی درخصوص تاثیر خطای اندازه گیری برپروفایل ها وروشهای پایش آنها وجود دارد دراین مطالعه اثر خطای اندازه گیری برمتغیر پاسخ پروفایلهای خطی درفاز II بررسی شده است نتایج شبیه سازی نشان داد که خطای اندازه گیری برعملکرد روش های پایش پروفایل ها نیز اثرداشته و موجب کاهش قدرت روشهای پایش پروفایل مانند EWMA-3,EWMA-R برای کشف تغییر در فرایند شده است.