سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی شمس ناتری – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی نساجی
نسیم امیرعلیان –

چکیده:

در این کار تحقیقاتی حلا لیت رنگزای دیسپرس با استفاده از اطلاعات جذب سنجی مورد مطالعه قرار گرفته است . به دلیل حلا لیت کم رنگزای دیسپرس در آب ، اندازه گیری غلظت آن با مشکل روبرو می باشد و خطی بودن قانون بیر- لامبرت در ا ینجا نقض می گردد . به همین د لیل، در اندازه گیری غلظت رنگزای دیسپرس پیشنهاد شده است که از حلال آلی برای حل نمودن رنگزای دیسپرس استفاده شود .در این کار تحقیقاتی از اتانول و استن بعنوان حلال آلی جهت آنالیز محلول رنگزای دیسپرس به روش جذب سنجی استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که حلالیت رنگزای دیسپرس در حلال آلی بیشتر ازآب می باشد . همچنین حلال آلی طول موج ماکزیمم جذب راجابجا می کند.