سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه هوشمند – دانشگاه یزد
اسفندیار اختیاری –
رضا صراف – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

امواج الکترومغناطیس مانند آلرژی زاها درعملکرد سامانه دفاعی بدن اختلال ایجادمی کند و سبب فراخواندن پاسخهای آلرژیک و التهابی دربدن خواهد شد که تاثیرات بسیارزیادی برروی سیستم های عصبی بینایی و شنوایی انسان دارد و میتواند باعث بروز بیماریهای مختلف از جمله سرطان شودمنسوجات محافظ از بدون دربرابر این امواج محافظت می کند دراین تحقیق با استفاده از سیستم بریدینگ لوله ای نخ فلزی با مغزی مس و استیل و با تغییر درساختار نخ تولید گردید و با قرار دادن نخ دردوراستای تاروپود دربافت تافته قابلیت حفاظت پارچه تولیدی دربرابر امواج توسط اسپکتروم آنالیزر و کابلهای مربوطه اندازه گیری گردید نتایج نشان داد که با افزایش تراکم ساختاری نخ برید و تعداد کریر میزان حفاظت پارچه حاوی نخ کاهش می یابد.