سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان عدیلی – دانشگاه سیستان و بلوچستان گروه مهندسی عمران
محمدرضا سهرابی –
مهدی شفیعی اقارانی –

چکیده:

نحوه شکست بتن و بررسی ایجاد و رشد ترکهای آن مدتهاست که مورد توجه محققین بوده است از طرفی اثبات شده استکه با حضور درصد مناسبی از نانوسیلیس مقاومت فشاری بتن افزایش مییابد از دیرباز محققان میدانستند که علت شکست بتن غالبا جدایی سنگدانه از ملات است و کمتر پیش می اید که شکست در اثر تخریب سنگدانه اتفاق بیفتد بنابراین نخستین ترکه ادرمحل اتصال سنگدانه به مات اتفاق می افتند و با رشد این ترکها که یک جریان پیوسته است ترکهای بزرگتر ایجاد شده و تخریب سازه بتنی انجام می گردد بنابراین جلوگیری از ایجاد میکروترکها در ناحیه اتقال مرزی بین سنگدانه و ملات که به ITZ موسوم است نقش بسیار مهمی دربه تعویق افتادن تخریب بتن دارد به ناحیه ای به ضخامت ۳۰ میکرومتر دراطراف سنگدانه ITZ میگ ویند دراین تحقیق اثر افزدن نانوسیلیس درضخامت ترکهای ناحیه انتقال مرزی مورد بررسی قرارگرفت و مشخص گردید که حضور درصدمناسبی از نانوسیلیس می تواند تا حدزیادی ضخامت ترکهای ناحیه ITZ را کاهش دهد دراین تحقیق برای اولین بار درجهان از پرتوهای sE برای مشاهده ناحیه ITZ بهره گرفته شده است.