سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالله جعفریان – دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام جدید –

چکیده:

دسترسی کشورهای درحال توسعه به انواع منابع جدید انرژی برای توسعه اقتصادی آنها ازاهمیت اساسی دارد بنابراین افزایش واحدهایتولید پراکنده و توسعه ابزارهای تحلیلی برای مطالعه اثرDG درسیستم های توزیع به شدت احساس می شود یک DG اگر بطور صحیح جایابی طراحی و کنترل شود می تواند هزینههای اضافی مربوط به توسعه سیستم را کاهش داده و پخش بار سیستم را اصلاح کرده و تلفات سیستم و پروفیل ولتاژ را بهبود بخشد بسته به نوع کنترل dG میتواند بصورت توان خروجی با ضریب توان ثابت برای DG های با اندازه کوچک و ولتاژ ثابت برای DGهای با اندازه بزرگ مورد استفاده قرارگیرد دراین مقاله ابتدا به الگوریتم های ارایه شده برای تحلیل شبکه های سه فاز نامتقارن اشاره شده و پس ازآن الگوریتم توسعه یافته استفاده شده درمقاله برای تحلیل حضورDG و قیود حاکم براستفاده از آن توضیح داده خواهد شد.