سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی علیشاهی – دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی مکانیک
منصور حاج حسینی – دانشگاه شیراز
عطااله ربیعی – دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین تحقیقاثرجاذبه برروی شکل حباب سوپرکاویتاسیون طبیعی کاویتاتوردیسکی درحضور بدنه برای یک وسیله متحرک زیرآبی مورد بررسی قرارگرفته است با مدلسازی جسم درمیدان محاسباتی مورد نظر مشاهده گردید که درصورت حضور بدنه تغییر شکل حباب بصورت غیرمتقارن درراستای عمود برجسم و تداخل آن با بدنه سبب ایجاد یک نیروی عمودی گشته که میتواند نقش عمده ای درحرکت وسیله داشته باشد نتایج همچنین نشان میدهد درسوپرکاویتاسیون طبیعی روی دیسک بدون بدنه تغییر شکل حباب درحضور جاذبه قابل توجه نبوده که درادامه به آنها پرداخته شده است.