سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم رضاییان – قطب علمی اتوماسیون و بهر هبرداری سیستم های قدرت دانشکده مهندسی برق – د
شهرام جدید – قطب علمی اتوماسیون و بهر هبرداری سیستم های قدرت دانشکده مهندسی برق – د

چکیده:

دراین مقاله بهینه سازی بهره برداری ریزشبکه بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک وباهدف کاهش هزینه بهره برداری وآلودگی تامین باروقیودمنابع تولیدپراکنده انجام می گیرد.ساختارریزشبکه ،مدل مولفه های سیستم ،توابع هدف وروش حل مسئله بهینه سازی شرح داده شده است. ریزشبکه بررسی شده شامل دیزل ژنراتور(DG) پیل سوختی ۱(FC) میکروتوربین ۱(MT) توربین بادی (WT) سلول خورشیدی (PV) میباشد. هدف اصلی هدف اصلی مقاله نشان دادن تاثیربه کارگیری واحدتولید همزمان برق وحرارت (CHP) درکاهش میزان هزینه وآلودگی ریزشبکه می باشد. بدین منظورمسئله بهینه سازی به صورت چندهدفه درحضوروعدم حضورواحدCHP جهت تامین بارالکتریکی وگرمایی بررسی شده است.نتایج شبیه سازی شده توسط نرم افزارMATLAB صحت بررسی های انجام شده رابرای ریزشبکه موردنظرنشان می دهد.