سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
حمید صادقی –
محمد صالحی –
شبنم کاوه –

چکیده:

بیماریهای گیاهی دردنیا اهمیت بسیاری دارد چرا که تولیدات گیاهی هرساله توسط مجموعه ای از آفات بیماریها و علفهای هرز از بین می رود بشربا کشت بافت انواع گیاهان کنترل بیماری ها و جلوگیری ازشیوع آن ها باعث بالارفتن راندمان تولید شده است پروانش یکی از میزبانهای علفی فیتوپلاسمای عامل بیماری جاروک درمرکبات است دراین پژوهش امکان کنترل و بررسی عامل بیماری جاروک ازطریق تولید پینه آلوده به عنوان یک زیست نمونه مورد بررسی قرارگرفته است قطعات برگ و شاخساره پروانش آلوده را پس از ضدعفونی درسدیم هیپوکلریت ۱درصد به مدت ۷ دقیقه درمحیط کشت MS و تنظیم کننده های رشد ۲-۴ –D و کینتین برای بدست آوردن پینه آلوده و بررسی عامل آلودگی توسط آزمون PCR کشت شدند نتایج بدست آمده نشان دادکه بیشترین وزن پینه مربوط به تیمار ۱۰ میلی گرم درلیتر ۲-۴ –D و به همراه ۲ میل یگرم درلیتر کینتین و بیشترین تعدادشاخساره ۲ میلی گرم درلیتر کینتین بدون حضور۲-۴ –D و بیشترین درصد پینه زایی ۲/۵ میلی گرم درلیتر به همراه ۰/۵ میلی گرم درلیتر کینتین بوده است.