سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالحسین فریدون – دانشگاه سمنان گروه مهندسی مکانیک
سارا طحان لتیباری – دانشگاه آزاد اسلامی واحدسمنان
لیا متحدین –

چکیده:

امروزه استفاده ازنانوساختارها به دلیل خواص منحصر بفرد آنها و ویژگیهای مثبتی که دارند رو به افزایش است با توجه به کاربرد فراوان نانوکامپوزیت ها تحلیل و بررسی خواص و ویژگیهای مکانیکی این مواد حائز اهمیت است به دلیل کاربرد بیشتر نانوکامپوزیت های شامل الیافهای نانولوله هایکربنی لذا بررسی خواص مکانیکی نانولوله های کربنی ضروری است و از انجا که ساخت نمونه های آزمایشگاهی انها وقت گیر و هزینه بر می باشد مدلسازی کامپیوتری حائز اهمیت است دراین مقاله سعی شدهاست نانولوله های کربنی مدل زیگ زاگ ابتدا به روش اجزای محدودمدل شود این نانولوله مدل شده با دون وع المان تیر و پوسته مش بندی شده است و اثر کمانشی بارگذاری فشاری روی هر دو نوع المان بندی با بدست آوردن بار بحرانی و شکل مودهای آنها بررسی گردید سپس اثر تغییرات شعاع نانولوله برروی بارکمانشی و شکل مودها تحلیل گردید در پایان نتایج حاصل از دو نوع المان بندی پوسته و تیر برای شعاعی خاص مقایسه شده است.