سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فتح اله امی – استادیار گروه هوافضا دانشگاه تربیت مدرس تهران
قاسم یزدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا
سیدحسین موسوی – دانشجوی دکترای مکانیک

چکیده:

در این تحقیق جهت مطالعه بر روی موتورهای دارای سیستم خاموشی چندگانه و استخراج اطلاعات کاربردی آنها، تلاش شده تا در ابتدا موتورهایی که سیستم خاموشی آنها بصورت تراتلینگ می باشد، مشخص شود. به همین دلیل ابتدا بررسی جامعی بر روی موتورهای فضایی صورت گرفت با توجه به شکل ارائه اطلاعات در خصوص این موتورها، ابتدا در مقدمه در خصوص نحوه تراتلینگ موتورها و تعریف درصد تراتلینگ و همچنین روشهای تراتلینگ مطالبی عنوان گردید. در ادامه با توجه به تعریف پروژه در خصوص تعیین موتورهای با خاموشی دو مرحله ای تراتلینگ، مشخص گردید موتورهایی که دارای خاموشی دو مرحله ای هستند دارای دو مشخصه می باشند ۱ – موتور دارای سیستم تراتلینگ بوده ۲- تراتلینگ موتورها ۱۰۰ % و زیر ۱۰۰ % می باشند (بعنوان مثال موتور شاتل با تراتلینگ ۱۰۰ %و ۶۷ %)، البته این فرض لازم برای تراتلینگ خاموشی بوده و لزوما موتورهای با این مشخصات دارای سیستم خاموشی چند مرحله ای نمی باشند. از این رو موتورهای با مشخصات فوق تعیین و سپس در خصوص نحوه خاموشی آنها تحقیق صورت گرفته است. در برخی موارد که در مراجع تنها نام مرحله دارای تراتلینگ ماهواره بر عنوان شده است، از مراجع دیگر نام موتور مرحله مورد نظر ماهواره بر ارائه شده و مشخصات آن استخراج گردیده است.