سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن نگارش – شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
فاطمه اعلم –
علیرضا جعفری –

چکیده:

یکی ازکلیدی ترین تجهیزات شبکه های توزیع برق ترانسفورماتورهای توزیع می باشند آسیب دیدن و سوختن ترانسفورماتورها بیشترین خسارت را متوجه صنعت برق می کند ابتدا دراین مقاله علتهای مهم و اصلی سوختن ترانسفورماتور مورد بررسی قرارگرفته و سپس با توجه به بررسی های کارگاهی و آمار و اطلاعات موجود درشرکت توزیع برق استان یزد اثر تغییرات ساختاری و کیفیت مواد مورد استفاده درسالهای اخیر برروی روند افزایشی سوختن ترانس موردتجزیه تحلیل قرارگرفته است درجمع بندی و نتیجه گیری نهایی پیشنهاداتی درراستای کاهش عامل تغییرات ساختاری برروی آسیب دیدن و سوختن ترانسفورماتور ها با توجه به شرایط عملی و واقعی شرکت های توزیع ارایه شده است.