سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

افراسیاب رییسی – استادیار دانشگاه شهرکرد
مهدی موجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

چکیده:

دراین پژوهش تاثیر تشعشع بریک پره حلقوی متخلخل که تحت انتقال حرارت جابجایی آزاد قرار دارد مورد مطالعه قرارگرفته است معادله انتقال حرارت با استفاده از تعادل انرژی برروی یک قطعه پره متخلخل بدست آمده و ارتباط بین ماده متخلخل و سیال با استفاده از فرمول دارسی استخراج گردیده است معادلات برای دو حالت تقریبی و دقیق بدست آورده می شود و با تعریف یک سری اعداد بدون بعد تاثیر تغییرات آنها را برروی پره بینهایت مورد بررسی قرار میدهیم برای حل عددی مساله روش رانگ کوتا به عنوان روشی مشهور برای حل معادلات غیرخطی مورد استفاده قرار گرفته است با توجه به اینکه جهت اعتبار سنجی پره حلقوی متخلخل یافته نگردید از نتایج مرجع که حل یک پره متخلخل تخت بوده جهت مطابقت رفتار خطوط توزیع دما استفاده گردیده است که مطابقت خوبی دارد.