سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم حاجی دولو – دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
محمدحسن مالکی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

جوشکاری فرآیند اتصال دهی قابل اطمینان و کارآمدی است که طی آن درهم امیختن دوفلز جوش شونده از طریق عمل ذوب لبه ها صورت میگیرد فرایند جوشکاری ذوبی به دلیل اعمال حرارت موضعی بسیار بالا و سپس خنک شدن آ ن با گرادیان حرارتی زیاد باعث ایجاد تنشهای پسمانددراتصال خواهد شد این تنشها در استحکام مکانیکی یک سازه نقش مهمی را ایفا نموده و خصوصیات مرتبط با خوردگی ترک خزش و خستگی ماده را تحت تاثیر قرارمیدهند اثر این تنشها ممکن است به مسائلی از قبیل شکست یا کاهش مقاومت کمانش سازه منجر گردد. از آنجایی که روش اجزای محدود روشی قابل اطمینان و غیرمخرب در محاسبه تنشهای پسماند می باشد بنابراین دراینتحقیق توزیع تنشهای پسماند در اتصال جوش فولاد کربنی ASTM A36 دریک صوله مربعی شکل با روش اجزای محدود به کمک نرم افزار ANSYS مورد بررسی قرارگرفته است و اثر ترتیب های مختلف جوشکاری بر توزیع تنشهای پسماند بررسی شده است.