سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه شایان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
هادی معاضد – دانشیاردانشگاه شهیدچمران اهواز
مجتبی رفیعی – دکتری هیدرولوژی
پرنیان مجیدی چهارمحالی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درا ین تحقیق کیفیت آب رودخانه کارون درمحل خروج زه آب کشت و صنعت امام خمینی ره صدمتربالاتر و صدمتر پایین تر ازاین محل مقایسه شده و جهت استفاده دربخش کشاورزی توسط شاخصهای ویلکاکس لانژیلر و رایزنر مورد بررسی قرارگرفت بطور کلی میتوان گفت آب رودخانه دراین بازه ازنظر ec درطبقه شوری زیاد قرار دارد که درمحل ورود زهکش بهدرجه بسیارشور می رسد لذا درصورت استفاده درآبیاری توصیه میشود قبل ازورود به سیستم درصورت امکان با آبی که شوری کمتری دارد اختلاط داده شود با توجه به شاخص sAR آب رودخانه ازنظر سدیمی بودن مشکل جدی ندارد همچنین با توجه به شاخصهای لانژیلر و رایزنر آب رودخانه خورنده و رسوبگذارتشخی صداده شده است غلظت عناصر مس CU و فلوئور F موجود دراین قسمت از رودخانه کارون بیشتر ازحد استاندارد ارایه شده توسط پرات تشخیص داده شد