سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهناز ژیانی اصغرزاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، گروه عل
امیرحسین الهامی راد – عضو هیئت علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، گروه علوم و صنایع غذ
مهدی کریمی – عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان، مجتمع کشاور
سیدمحمد مشکانی – دکترای داروسازی، آزمایشگاه کنترل کیفی تستا، شهرک صنعتی توس، مشهد، ایر

چکیده:

با توجه به رشد روز افزون جمعیت جهان و افزایش مصرف مواد غذایی در سطح جهان تولید مواد غذایی سالم و با ماندگاری بالا دارای اهمیت بسزایی است. یکی از مواد غذایی مصرفی مهم در سطح بین المللی و بخصوص کشورمان، نان و فرآورده های حاصل از آرد گندم می باشد. لذا استفاده از روش ها و همچنین انجام تحقیقاتی در جهت بالا بردن کیفیت آرد مصرفی اهمیت بسزایی دارد. هدف از این تحقیق به بررسی دو بهبود دهنده تجاری)پویش و پوراگل ۱( در فرمولاسیون آرد ۱۱ % در محدوده ۰ تا ۰/۶درصد پرداخته شد. نتایج نشان داد تغییرات درصد افزودنی های تجاری روی آرد ۱۱ % با افزایش درصد بهبود دهنده پوراگل ۱ اثر افزاینده ای بر فاکتور مقاومت و جذب آب در فارینوگراف و کشش خمیر در بافت سنجی خمیر داشت که این افزایش معنی دار بود) P<0.05