سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سلامت روانشناختی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامعلی افروز – استاد دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
علی عباس کمری – کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه اصفهان
مهدی خانبانی – دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تهران
پریسا چیتی – کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

انسان ها به آرامش روانی و سلامت روانی نیاز دارند زیرا در سایه آرامش می توانند به رشد و کمال و اهداف عالی و سجایای اخلاقی برسند ا زدیگرسو سلامت روانی درگرو جلوگیری از علل و عوامل شرایط تنش زا نهفته است فقیهی ۱۳۸۴ به یقین می توان گفت آرامش روانی و عاطفی مهمی نیاز روزافزون همه انسانها در گسترده جهان است چرا که غالب افراد در دنیای امروزه به ویژه در غرب از ناامنی روانی اضطراب و افسردگی رنج می برند و اگر انسان در پی درمان واقعی خویش است باید خودفریبی نکرده و در پی راه حلهای بیهوده نباشد اگر به ریشه های بیماریهای روانی جامعه دقت کنیم به یکی از علل آن یعنی ضعیف بودن ارتباط انسانها با خدا عدم انجام فرایض معنی و اقامه نکردن نماز می رسیم افروز ۱۳۸۴ هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش نماز در سلامت روانی دوگروه از دانشجویان نمازخوان و کاهل نماز بود به این منظور تعداد ۲۲۶ دانشجو شامل ۱۲۶ زن و ۱۰۰ مرد به عنوان نمونه پژوهش به شیوه نمونه گیری خوشه ای از میان دانشجویان اصفهان انتخاب شدند آزمودنی ها به دو گروه تقسیم شدند. گروهی که همواره نماز را در اولویت قرار میدادند و گروهی که برجای آوردن نماز سستی می کردند و یا اصلا به جای نمی اوردند هردو گروه به پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ ۲۰۰۰ که هدف آن ایجاد تمایز بین بیمارهای روانی و سلامت روانی بودن پاسخ دادند.