سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

سهیل سالاری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان و عضو باشگا
عباس حقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان و

چکیده:

جهان امروز جهان پیچیدگی ، تخصص و سرعت است . داشتن نگرشهای نو و زوایای دید متفاوت به جهان و مسائل پیرامون آن همواره به درک ما و اتخاذ تصمیمات صحیح کمک میکند. در دنیای امروز، سازمانهای فاقد اثر بخشی معنا ندارند. اثر بخشی به عنوان یک مفهوم مثبت همواره ذهن مدیران، کارشناسان و صاحبنظران را به خود جلب کرده است. با توجه به رقابت تنگاتنگ سازمانها، اثر بخشی یک مفهوم تئوریک نیست، بلکه با تولد هر سازمانی، اثر بخشی به عنوان همزاد ظهور پیدا می کند و این ذینفعان هستند که با رویکردی استراتژیک سعی در هرچه اثربخش تر کردن کسب و کار خود دارند. این تحقیق تلاش دارد اثر بخشی سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) را در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی زاهدان به چالش بکشد. در اجرای این تحقیق دو روش آماری ، آزمون کای دو ۲χ و تست تی t بکار برده شده و برای شناسایی متغیر های مهمتر از تحلیل عاملی به عنوان یک روش سودمند جهت استخراج متغیرهای با اهمیت و تحلیل صحیح استفاده شده است. کارت امتیازی متوازن به عنوان یک ابزار ارزیابی عملکرد ملاکی برای سنجش اثر بخشی در این پژوهش است. پس از انجام آزمونها و تحلیل آنها به این نتیجه رسیدیم که سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) در شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی زاهدان اثر بخش است .علاوه بر این توانستیم برخی فاکتورهای با اهمیت را به عنوان نقاط قوت و ضعف شناسایی کنیم که می تواند در بهبود طرح کمک کننده باشد.