سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیف الله همتی – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
رضا بهزادیان – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران
حسن نوذرپور – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران

چکیده:

مهندسی ارزش تکنیکی مدیریتی می باشد که کارایی آن درعمل به اثبات رسیده است و دو کارکرد مهم حل مساله و افزایششاخص ارزش را شامل می شود مهندسی ارزش درتعادل بین هزینه کیفیت ایمنی و کارایی مفهوم پیدا م یکند و درمحصولات پروژه خدمات و برنامه ریزی ها کاربرد دارد طول عمر پروژه و محصولات نهایی آنها از مواد پراهمیتی هستند که درمهندسی ارزش به صورت جامع مورد مطالعه قرارمیگیرند درصنعت ساختمان سازی نیز می توان با استفاده از ویژگیهای فوق که درمهندسی ارزش بررسی میشود به ارایه راه حل هایی مناسب برای مدیریت مصرف انرژیدراین صنعت دست یافت تحقیقات به عمل آمده دراین زمینه با رویکرد مهندسی ارزش نشان داده است که استفاده ازمصالح نوین یکی ازموثرترین روشها درمدیریت منابع انرژی می باشد دراین مقاله ضمن مقایسه انرژی مورد نیاز درتولید مصالح بتن و فولاد با چوب به عنوان یکی از مصالح نوین درصنعت ساختمان میزان انرژی مصرفی هنگام بهره برداری درساختمان های مسکن مهر شهر سمنان به کمک نرم افزار شبیه ساز مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان با یکدیگر مقایسه شده است.