سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی برقی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

ساختمان های بامصالح بنایی مسلح به دلیل دردسترس بودن مصالح سهولت اجرا و توجیه اقتصادی قابلیت استفاده وسیعی را درکشور ما دارند از انجا که به لحاظ معماری نیازبه وجود بازشوها دردیوارها می باشد لازم است آگاهی بیشتر نسبت به رفتار اینگونه سازه ها تحت اثربازشوها بدست اید دراین مقاله پس ازمدلسازی دیوار بنایی مسلح و مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی و اثبات صحت مدل ایجاد شده درنرم افزار ABAQUS به مدلسازی و بررسی ۴ مدل دیگر با نسبت های ۲۰و۳۰درصد بازشو به سط حکل دیوار درمرکز و نسبت ۱۰و۲۰درصد بازشو درکنج دیوار پرداخته شده است بررسی نتایج بدست آمده چگونگی تغییرات سختی اولیه و مقاومت نهایی دیوار درحالت بابازشو را نشان میدهد