سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حدیثه فرح بخش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
عبدالمحمد علمداری – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

درکارحاضر روسب گذاری ذرات آسفالتین درمخلوط نرمال هپتان – تولوئن درحضور بازدارنده دودسیل بنزن سولفونیکاسید آزمایش شد اثر این بازدارنده توسط اندازه گیری نقطه شروع رسوبگذاری ذرات آسفالتین توزیع اندازه رسوبات تشکیل شده و غلظت آسفالتین محلول مورد بررسی قرارگرفت اندازه گیری توزیع اندازه ذرات درمحدوده نانوتوسط دستگاه هریبال ال بی -۵۵۰ و اندازه گیری غلظت آسفالتین درمحلول توسط دستگاه اسپکتروفتومتری انجام شد اندازه گیری توزیع اندازه ذرات دردستگاه هریبال ال بی -۵۵۰ با استفاده از پراکندگی دینامیکی نورلیزر صورت میگیرد و این دستگاه قادر به اندازه گیری اندازه ذرات آسفالتین دربازه ۱ نانومتر تا ۶ میکرومت می باشد توزیع اندازه ذرات درحضور دودسیل بنزن سولفونیک اسید از محدود ه ۱۵۰-۴۰۰۰ نانومتر به محدوده ۱۵-۵۰ نانومتر کاهش یافت.