سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین قلی زاد – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
مجید رستمی بهنمیری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

مخازن ذخیره سوخت از جمله مهمترین سازه های موجود درمجموعه های صنعتی پالایشگاهی و یا نیروگاهی هستند که از نظر انفجارات نظامی و یا غیرنظامی با خطرپذیری بالایی مواجه می باشند بررسی عملکرد این نوع سازه ها دربرابر بارهای ناشی ازانفجار و تبعات ناشی از آن از اهمیت بالایی درمواجهه با مسائل پدافندغیرعامل برخوردار است دراین مطالعه تلاش شده است عملکرد سازه ای مخازن فولادی با حجم مناسب برای انبارهای سوخت تاسیسات صنعتی با استفاده از مدلهای دقیق و درنظر گرفتن اندرکنش دینامیکی سازه و سیال دربرابر بارانفجار مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهای مناسب برای کاهش خطرات ناشی از آن بررسی شود