سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس رشیدی – سازمان انرژی اتمی ایران
حسن زارع توکلی –
بهار رفیع زاده –
سیدجابر صفدری –

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر ابعاد ذرات کانسنگ بلوکهای معدنی ۸و۱۵و۱۰۵ گچین بندرعباس بربازیابی اورانیوم با استفاده ازباکتری مزوفیل اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس بومی مورد مطالعه قرارگرفته است آزمایشها دردمای ۳۵درجه و ۱۵۰دوربردقیقه با دانسیته پالپ ۵%w/v درابعاد ۵۰۰و۲۵۰و۱۰۰و۳۷mm=d80 انجام شدها ست و تغییرات عواملی چون Eh,ph و غلظت اورانیوم اندازه گیری شدند نتایج نشان میدهدکه بزرگترین اندازه ای که حداکثر میزان استخراج اورانیوم درآن حاصل می شود عبارتنداز: mmd80 = 250m برای بلوک ۸وd80 = 37m برای بلوکهای ۱۵و۱۰۵٫