سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام مهدیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
فروغ صادق الحسینی – دانشگاه آزاد قوچان
حجت کاراژیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

چکیده:

پری بیوتیک ها ترکیبات غذایی غیرقابل هضمی هستند که باتحریک انتخابی رشد یا فعالیت یک یا تعدادمحدودی از باکتریها درروده اثرات مفیدی را درمیزبان به جا می گذارند برخی ازمهمترین پری بیوتیک ها که تاکنون توسعه یافتهاند الیگوساکاریدهای غیرقابل هضم NDOS مانند فروکتوالیگوساکاریدها FOS گالاکتوالیگوساکاریدها GOS و الیگوساکاریدهای سویاSOS هستند تخمیر شدن توسط باکتریهای مفید روده عدم هیدرولیز اصلاح ترکیبات میکروبی روده و درنتیجه بروز اثرات سلامت بخش برای میزبان ازویژگیهای یک پری بیوتیک مناسب می باشد امروزه پروبیوتیکها و کربوهیدرات های پری بیوتیک درتولید غذاهای لبنی فراسودمند تخمیری و غیرتخمیری به کاربرده میشود اغلب غذاهای پروبیوتیکی به گروه محصولات لبنی تعلق دارند زیرا باکتریهای لاکتیک اولین بار ازشیرتخمیر شده استخراج شده اند.