سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رکسانا فامیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود گروه مهندسی مواد
مهران صولتی هشجین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
شهرام نامجوی نیک –
علی نعمتی –

چکیده:

دراین پژوهش برای اولین بار از کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت با تقویت کننده های آلومینا و زیرکونیا به عنوان پوشش برروی سطح ایمپلنت های دندانی تیتانیمی استفاده گردید تیتانیم خالص به عنوان پایه انتخاب گردیده و پس از آماده سازی با سل هیدروکسی آپاتیت آلومینا زیرکونیا و سل هیدروکسی آپاتیت تنها پوشش داده شدند روش پوشش دهی نمونه ها سل ژل انتخاب شده که بصورت غوطه وری برروی نمونه ها اعمال گردید پایه های پوشش دادهشده به کمک تکنیک SEM انالیز شدند و مورفولوژی پوشش های تهیه شده با یکدیگر مقایسه گردید بخشی از سل تهیه شده نیز به صورت پودردرآمده و با استفاده از آنالیزهای FTIR XRD مورد بررسی قرارگرفت سپس نمونه پوشش داده شده با کامپوزیت با نمونه پوشش داده شده با تک فاز هیدروکسی آپاتیت مقایسه گردید و درنهایت پوشش کامپوزیتی از لحاظ مورفولوژی به عنوان نمونه بهینه انتخاب گردید.