سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحیدرضا اوحدی – استاد گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
امیرهوشنگ امیدی – کارشناس ارشد عمران

چکیده:

آلودگی خاک ها با فلز سرب از متداولترین مسائل و مشکلات زیست محیطی در سرتاسر جهان است شستشو و استخراج سرب توسط مواد کیلیت کننده از جمله EDTA یکی ازموثرترین روشها برای رفع آلاینده سرب از خاکهای آلوده می باشد براساس تحقیقات انجام شده ورود آلاینده به خاک برسیستم آب – خاک موثر بوده و در نتیجه خصوصیات فیزیکی – مکانیکی خاک مخصوصا در خاکهای دارای سطح مخصوص زیاد از جمله بنتونیت را تغییر میدهد براین اساس چنین به نظر می رسد که رفع آلودگی از خاک و خروج آلاینده نیز باید بررفتار و خصوصیات مکانیکی خاک موثر باشد این تحقیق آزمایشگاهی به بررسی اثر استخراج سرب توسط EDTA برخصوصیات مکانیکی بنتونیت آلوده در غلظت های مختلف از ۵ تا ۱۰۰ cmol/kg-soil می پردازد.