سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا اردلانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
صدف قاسمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
پژمان مرادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

امروزه بحث انبارداری محصولات فسادپذیریکی از مهمترین مباحث درزمینه کشاورزی می باشد که شناخت عوامل و پیشگیری ازانها می تواند کمک زیادی به اقتصادکشاورزی کند قارچBotrytis cinerea عامل بیماری کپک خاکستری درمحصولاتی ازقبیل سیب توت فرنگی انگور پیاز است که همه ساله سطح وسیعی ازاین محصولات را دربرمیگیرد ازسوی دیگراسانس های گیاهی ازراه حلهای نوین درجلوگیری از بیماریهای گیاهی می باشند دراین ازمایش غلظت های ۵۰و۲۵۰و۵۰۰ میکرولیتر برلیتر ازاسانس مرزه و زیره سیاه ازطریق روش دیسک کاغذی همراه با سه تکرار برروی این قارچ مطالعه گرددی که نتایج نشان داد که اسانس مرزه از اثر ممانعت کنندگی بیشتری نسبت به زیره سیاه برخوردا ربود بیشترین قطرهاله ممانعت کننده ازرشد قارچ درغلظت ۵۰۰ میکرولیتر برلیتر مرزه بود هردو اسانس نسبت افزایش قطر هاله از تیمار ۵۰ به ۲۵۰ میکرولیتر برلیتر بیشتر از ۲۵۰ به ۵۰۰ میکرولیتر برلیتر بود ه توصیه میگردد جهت کنترل این قارچ از اسانس مرزه و درغلظت های بالای ۲۵۰ میکرولیتر برلیتر استفاده شود.