سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی نقش – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
فاطمه بشی پور – دانشجوی دکتر یمهندسی شیمی
مسعود حق شناس فرد – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بسترهای سیالی شده از عملیاتهای مهم و پرکاربرد درصنایع گوناگون شیمیایی پالایشگاهی و معدنی می باشند که هیدرودینامیک پیچیده ای دارند درپژوهش حاضر هدف بررسی هیدرودینامیک یک بسترسیالی شده گاز جامد با استفاده ازدینامیک سیالات محاسباتی است شبیه سازی بستر با درنظر گرفتن یک هندسه دو بعدی و مدل چندفازی اولرین – اولرین و با مدل درگ Syamlal-O’Brien درنرم افزار FLUENT انجام شد و اثردانسیته ذرات و ارتفاع بستر برروی پارامترهای اساسی حداقل سرعت سیالی شدن وکسرحجمی گاز مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان میدهد که حداقل سرعت سیالی شدن تغییرات اندکی با ارتفاع بستر دارد اما با افزایش دانسیته ذرات بستر حداثل سرعت سیالی شدن افزایش می یابد.