سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محبوبه شهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه شیراز
ناصر طالب بیدختی – استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه شیراز
امیراحمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالرسول تلوری – دانشیار گروه عمران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

براثر جریان ناشی از جت عبوری از رو یا زیرسازه ها امکان ایجاد حفره ابشستگی در پایین دست سازه ها وجود دارد که ممکن است پایداری سازه سرریز را به خطر اندازد همچنین تجمع مواد فرسایش یافته باعث تغییر رقوم پایاب شده و می تواند بر عملکرد خروجی سازه تاثیر بگذارد بنابراین تعیین مشخصات حفره آبشستگی اهمیت زیادی درعلم هیدرولیک دارد مشکلات ناشی از فرسایش و رسوبگذاری می تواندتوسط ترکیب دریچه و سرریز مرتفع نمود. دراین مقاله به بررسی ازمایشگاهی مشخصات حفره آبشستگی در پایین دست سرریز و دریچه ترکیبی پرداخته شده است طبق بررسی های انجام شده یکی از مهمترین پارامترهای تاثیر گذار برحداکثر عمق آبشستگی ارتفاع اب روی سرریز می باشد