سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فهیمه صفائی – دانشجویان کارشناسی ارشد
شیما صراحتی –
سحر قلعه –

چکیده:

دراین مقاله مروری با استفاده ازکاوشهای کتابخانه ای و مطالعه مستندات داخلی و خارجی به بررسی اثرات متیل تریشو بوتیل اتر درآلودگی هوا پرداخته شد براساس بررسی های انجام شده علیرغم فواید جایگزینی متیل تریو بتیل اترنسبت به تترااتیل سرب و تترامتیل سرب این ماده اثرات جبران ناپذیری برمحیط زیست بویژه برهوا مانند افزایش انتشار فرمالدئید و ایزوبوتن که ا زمواد تولید کننده و افزایش دهنده ازن هستند میشود و بدنبال استنشاق آن برانسان مانند سردرد سرگیجه تهوع و آلرژی دربرخواهد داشت درانتها راهکارهایی جهت کاهش اثرات مذکور ازجمله پیدا کردن ج ایگزینی مناسب برای آن داده شده است